Το Φράγκικο Κάστρο του Αγίου Βασιλείου " Castello de Sancto Basile" που χτίστηκε το 1205-1259 μ.Χ.

Copyright © 2004 - 2006 Stephanion.gr. All Rights Reserved