Οι παμπάλιες ξερολιθιές στις βουνοπλαγιές του Στεφανίου διαμορφώνουν ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο

Copyright © 2004 - 2006 Stephanion.gr. All Rights Reserved