Στεφάνι, 10.10.2005  
Διάλεξη Αστρονομίας- Φωτογραφίες >>