Αρχική Σελίδα > Αιολικά Πάρκα > Χρονικό του Στεφανίου > FAQs

Συνήθεις ερωτήσεις που αφορούν την ενδεχόμενη εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο Στεφάνι Κορινθίας

1. Ποιοι θέλουν να εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα στο Στεφάνι;
Τέσσερα είναι πλέον τα αιολικά πάρκα που σχεδιάζουν για το Στεφάνι. Σε τρεις έχει ήδη παραχωρηθεί άδεια παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα ΑΠ ανήκουν σε ιδιωτικών συμφερόντων εταιρίες: Στην Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και στην Αιολικά Πάρκα Α.Ε., στις οποίες μέτοχοι είναι η Damco Energy A.E. και η Διεθνής Κατασκευατική ΑΤΤΝΕ των Ομίλων Κοπελούζο και Σαμαρά. Το τρίτο ΑΠ ανήκει στην γαλλικών συμφερόντων EDF EN S.A. ΣΙΑ-Κορινθίας 1. Για το τέταρτο πάρκο της εταιρίας Business Energy A.E. υπάρχει από τις 4.5.2006 αίτηση στη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής. Στην Ρ.Α.Ε. υποβλήθηκε το 2002 και αίτηση για ΑΠ της Αιολικής Παντείου Α.Ε. για 50 MW- αίτηση που όμως απορίφθηκε.
2. Που ακριβός σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν τα αιολικά πάρκα στο Στεφάνι;
Το αιολικό πάρκο της Διεθνής Αιολικής Κορινθίας Α.Ε. "Χλόγος" σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην κορυφογραμμή ακριβός πάνω από το χωριό και σε απόσταση μόλις 650 μέτρα από τον οικισμό. Το ΑΠ θα ξεκινήσει από τα ριζόματα του Καρούμπαλου και θα επέκταθεί σε έκταση 4 χιλιομέτρων καταλαμβάνοντας την κορυφογραμμή Χλόγος, Ψηλή Ράχη, και Γούπατα. Το ΑΠ της Αιολικά Πάρκα Κορινθίας Α.Ε. "Προφήτης Ηλίας" θα πιάσει την βουνοκορφή του Γκαλγκούνη και θα επεκταθεί προς την Άγια Τριάδα. Σημειώνουμ ότι στο αρχείο της Ρ.Α.Ε. το ΑΠ αυτό αναφέρεται με συνολική ισχύ 22,5 MW, δηλαδή 25 Α/Γ- ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί για 9,9 MW και 11 ανεμογεννήτριες! Το τρίτο ΑΠ της EDF EN S.A. ΣΙΑ-Κορινθίας 1 σχεδιάζεται να εγκατασταθεί στην κορυφογραμμή του Τρίκορφου. Το ΑΠ της Business Energy A.E. σχεδιάζεται να πιάσει την κορυφογραμμή από το Καρούμπαλο ώς το Γκαλγκούνη.
3. Πόσες ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν στα αιολικά πάρκα;
Το Αιολικό πάρκο της Διεθνής Αιολικής Κορινθίας Α.Ε. θα αποτελείται από 22 ανεμογεννήτριες. Το ΑΠ της Αιολικά Κορινθίας Α.Ε. από 11 ανεμογεννήτριες και το ΑΠ της EDF EN S.A. ΣΙΑ-Κοιρνθίας 1 είτε από 20 ανεμογεννήτριες ή 6 μεγαλύτερης ισχύος. Το ΑΠ της Business Energy A.E. πιθανόν να φλερτάρει επίσης Α/Γ μεγάλης ισχύος και να θέλει να εγκαταστήσει από 7 έως 15 Α/Γ. Μηλάμε δηλαδή για συνολικά 50 με 70 ανεμογεννήτριες στο Στεφάνι. Σημειώνουμε ότι στο αρχείο της Ρ.Α.Ε. το Αιολικό Πάρκο της Αιολικά Κορινθίας Α.Ε. αναφέρεται με συνολική ισχύ 22,5 MW, δηλαδή 25 Α/Γ.
4. Ποια είναι η συνολική ισχύ των αιολικών πάρκων;
Οι ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να χρησιμοποίησουν η Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και Αιολικά Πάρκα Α.Ε. στο Στεφάνι είναι ονομαστικής ισχύος 900 kW. Συνεπώς το ΑΠ της Διεθνής Αιολικής Α.Ε. θα είναι συνολικής ισχύος 19,8 MW και της Αιολικά Πάρκα Α.Ε. 9,9 MW. Μηλάμε δηλαδή για συνολικά 29,7 MW. Το ΑΠ της EDF EN S.A. ΣΙΑ-Κοιρνθίας 1 θα είναι συνολικής ισχύος 18 MW και αυτό της Business Energy A.E. 14 ΜW. H συνολική ισχύ στο Στεφάνι θα είναι δηλαδή 61,7 MW. Σημειώνουμε εδώ ότι μηλάμε για πολύ μεγάλα Αιολικά Πάρκα. Επίσης η ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. συνεχίζει να αναφέρει για το ΑΠ της Αιολικά Πάρκα Α.Ε. την ισχύ των 22,5 MW, ενώ η Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορούν τα 9,9 MW. Βάση των στοιχείων της Ρ.Α.Ε. η συνολική ισχύ στο Στεφάνι θα φτάσει τα 74,3 MW.
5. Ποιο θα είναι το μέγεθος των ανεμογεννητριών;
Οι ΑΓ που σχεδιάζουν να χρησιμοποίησουν η Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και η Αιολικά Πάρκα Α.Ε. έχουν -βάση της Μ.Π.Ε. τους-πυλώνες ύψους 49 μέτρων και πτερύγια διαμέτρου 52 μέτρων. Φτάνουν δηλαδή συνολικά στο ύψος των 75 μέτρων. Λεπτομέρειες για τις ΑΓ της EDF EN S.A. ΣΙΑ-Κοιρνθίας 1, δεν είναι ακόμη γνωστές. Όμως επειδή οι Γάλλοι έχουν δείξει ότι προτημάνε τελευταία τις ΑΓ ισχύος 3 ΜW έκαστη (βλέπε Δίδυμα και τώρα Αχλαδόκαμπο Αργολίδας), οι ΑΓ έχουν πτερύγια διαμέτρου 90 μέτρων και πυλώνες ύψους 100μ τουλάχιστον. Στέκονται δηλαδή περίπου 150μ ψηλά. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες χερσαίας ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στον κόσμο. Δείτε το μέγεθος τους σε σύγκριση με το καμπαναριό του Αγίου Στεφανά.
6. Ποιος θα κατασκευάσει τις ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στο Στεφάνι;
Οι ΑΓ της Διεθνής Αιολική Κορινθίας Α.Ε. και Αιολικά Πάρκα Α.Ε. είναι τύπου NEG MICON, μια Δανέζικη εταιρία που συγχωνεύτικε το 2004 με την δανέζικη Vestas Wind Systems SA. H Vestas κρατάει παγκοσμίως την πρωτιά στην κατασκευή ανεμογεννητριών και έχει εγκαταστήσει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα 275 MW σε αιολικά συστήματα. Η παραγωγή των ανεμογεννήτριών της γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν δημιουργούνται δηλαδή θέσεις εργασίας από την κατασκευή των ΑΓ στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι- όπως έχουν δείξει στα Δίδυδμα και τώρα και στο Αχλαδόκαμπο Αργολίδας-προτιμούν επίσης ανεμογεννήτριες της Vestas.
7. Ποιο είναι το ύψος της επένδυσης που θα γίνει;
Βάση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το κόστος επένδυσης του ΑΠ της Διεθνής Αιολικής Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 19.523.000 Ευρώ, ενώ για το ΑΠ της Αιολικά Πάρκα Κορινθίας Α.Ε σε 9.761.840 Ευρώ. Σχεδιάζεται επίσης υποσταθμό ανύψωσης τάσης στο Αγιονόρι με κόστος επένδυσης 2.650.000 Ευρώ ενώ η κατασκευή γραμμής μέσης τάσης από τα αιολικά πάρκα στη Νυφίτσα μέχρι τον υποσταθμό θα κοστίσει 235.000 Ευρώ. Για το ΑΠ στο Τρίκορφο δεν έχουμε ακόμη στοιχεία. Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά την αγορά των ανεμογεννητριών από την Δανία. Δεν πρόκειται για επένδυση σε τοπικό επίπεδο. Επίσης οι επενδύσεις αυτές χρηματοδοτούνται κατά 70% από την Ευρωπαΐκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο και από τραπεζικό δανεισμό. Τα ίδια κεφάλεια αποτελούν δηλαδή μόλις το 30%.
8. Πόση ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται ετησίως στο Στεφάνι;

Βάση της ΜΠΕ, οι εταιρίες του Ομίλου Κοπελούζου υπολογίζουν την απόδοση των ανεμογεννητριών τους μόλις στο 25%. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο ΑΠ συνολικής ισχύος 29,7 MW θα παράγουν 65.043.000 κιλοβατώρες (kWh) ετησίως - αν οι ΑΓ όντως φτάσουν στο 25% της απόδοσης τους.

Συγκριτικά να πούμε ότι η λιγνιτική μονάδα της Μεγαλόπολης που αποτελεί μόλις το 6,8% της εγκαταστημένης ισχύος της Ελλάδας, παράγει σε ετήσια βάση 6.657.600.000 κιλοβατώρες. Τα δύο αιολικά πάρκα του Ομίλου Κοπελούζου θα παράγουν μαζί δηλαδή μόλις το 1% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μεγαλόπολης.

9. Πως γίνεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών; Καταστρέφεται το περιβάλλον;
Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια ζυγίζει από 140 έως 380 τόνους. Απαιτούν για αντίβαρο από 350 έως 500 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος. Για τα θεμέλια πρέπει να γίνεια εκσκαφή μιας τρύπας μεγέυους 15μ. χ 15μ. και βαθους 2-5 μέτρα. Γύρο από τις Α/Γ δημιουργούνται επίπεδα πλατώματα διαστάσεων700 μ2 τουλάχιστον. Χρειάζεται επίσης ένας δρόμος πρόσβασης για βαριά οχήματα για κάθε Α/Γ. Μια Α/Γ απαιτέι κατά μέσο όρο 14 χιλιόμετρα καλώδια για τη σύνδεση της με τον υποσταθμό. Τα καλώδια αυτά είναι είτε εναέρια, οπότε θα απαιτηθούν εκατοντάδες στήλες της ΔΕΗ για τη στήριξη τους, είτε υπόγεια, οπότε θα γίνεται εκσκαφή χαρακωμάτων πολλών χιλιομέτρων. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος. Το Δασαρχείο το 2002 στο έγγραφο του όπου αναιρεί το χαρακτηρισμό της περιοχής ως μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής επισημάινει: "Τελευταία έχει εκδηλωθεί εγγράφως έντονη επιθυμία τριών ανώυμων εταιριών για εγκατάσταση τριών αιολικών πάρκων. Η εγκατάσταση των περίπου 80 Α/Γ με τους δρόμους, μετασχηματιστές, υπόγειες καλώδιώσεις-κανάλια μεταφοράς ενέργειας, υπσοταθμού κλπ., εγκαταστάσεις στην περιοχή που όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να εμποδίσουμε, θεωρούμε ότι θα επιβαρύνει την περιοχή αρνητικά για την επαύξηση της πανίδας."
10. Η ηλεκτρική ενέργεια από τα ΑΠ θα παράγεται για την περιοχή και θα έχουμε τσάμπα ρεύμα;
Όχι φυσικά. Ο σκοπός της εγκατάστασης των ιδιωτικών σταθμών βιομηχανικής εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, είναι η αποκλειστική πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, η οποία με τη σειρά της θα την διοχετεύσει στα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Η ΔΕΗ θα αγοράσει την κιλοβατώρα στην τιμή των 0,073 Ευρώ, περίπου 50% πιο ακριβά από ότι η ΔΕΗ την πουλάει σε μας. Το πιο πιθανόν είναι να βλέπουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να φουσκώνουν ακόμα περισσότερο. Πως αλλιώς θα αγοράσει η ΔΕΗ από τους ιδιώτες παραγωγούς;
11. Οι ανεμογεννήτριες θα μπορούν να διοχετέυσουν την ενέργεια που παράγουν ανά πάσασ στιγμή στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας;
Όχι. Η συνολική συμμετοχή των Α/Γ που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το 5% του φορτίου ανά πάσασ στιγμή για λόγους ασφαλείας και ευστάθειας του δικτύου (αποφυγή Black out κλπ.). Ο Διαχειριστής του συστήματος μπορεί να αποκλείσει το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο από το Δίκτυο για κάποιο χρονικό διάστημα και έτσι το ρέυμα που παράγουν οι Α/Γ να πάει χαμένο. Αν η ενέργεια που παράγεται από τα ΑΠ δεν αποροφηθεί από το δίκτυο τη δεδομένη στιγμή, η ενέργεια αυτή χάνεται (δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης) και συνεπώς το ΑΠ δεν κερδίζει λεφτά. Το ζήτημα αυτό που είναι ευρέως γνωστό δεν βγαίνει πολύ στη δημοσιότητα για προφανούς λόγους. Πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός ότι εφόσον η πλειοψηφία των ΑΠ (και υπάρχουν αιτήσεις και άδειες για συνολικά 13 GW για όλη την Ελλάδα, δηλαδή 104% της εγκαταστημένης ισχύος) δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν. Γιατί οι επιχειρηματίες παίρνουν το ρίσκο να προχωρήσουν στην εγκατάσταση τους; Προφανώς επειδή το κίνητρο της είσαπραξης των επιδοτήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο από το ΄ρισκο που παίρνουν. Τις Α/Γ δεν πρόκειται ποτέ να τις αποσυναρμολογήσουν όταν θα σταματήσουν την λειτουργία τους. Θα τις βλέπουμε να σκουριάζουν για πολλά δεκάδες χρόνια (μέσο όρος λειτουργίας μιας Α/Γ είναι 15-20 χρόνια). Επίσης τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις που έχουν δοθεί στους ιδιώτες; Σε ποιον θα ανήκουν μετά;
12. Ποιο είναι το αιολικό δυναμικό της περιοχής;
Το αιολικό δυναμικό έχει υπολογιστεί από τον ΚΑΠΕ πριν αρκετά χρόνια ότι βρίσκεται περίπου στο 6,5 μ./δευτερόλεπτο. Να σημειώσουμε ότι οι σύγχρωνες ΑΓ αρχίζουν να περιστρέφονται σε ταχύτητες ανέμου 4 μέτρα/δευτερόλεπτο, αλλά παράγουν αποτελεσματικά σε ταχύτητες ανέμου άνω των 16 μέτρων/δευτερόλεπτο.
13. Πόσο ορατές θα είναι οι ανεμογεννήτριες;
Έπειδή οι Α/Γ θα εγκατασταθούν στην κορυφογραμμή της Ψηλή Ράχης που είναι και η ψυλότερη κορυφή της ευρύτερης περιοχής με 1079 μ. και από όπου έχει κανείς μια πανοραμική θέα που φτάνει ως τον Ταΰγετο, τη Ζήρεια, τον Παρνασσό, την Σαλαμήνα, οι Α/Γ θα είναι ορατές όχι μόνο από τα γύρο χωριά αλλά και από τις πόλεις της Κορίνθου, του Λουτρακίου, του Ναυπλίου, του Άργους, από το Παράλιο Άστρος κ.α. Οι Α/Γ στην κορυφογραμμή του Τρήκορφου θα είναι ορατές και από τους ιστορικής σημασίας χώρους των Δερβενακίων και των Μυκηνών, αλλοιώνοντας τη φυσιογνομία του τόπου.
14. Το Αστεροσκοπείο Στεφανίου θα έχει πρόβλημα να λειτουργίσει?
Ναι. Με επιστολή προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ήδη διαμαρτυρήθηκε για την εγκάτασταση των Αιολικών Πάρκων σε τόση κοντινή απόσταση από το Αστεροσκοπείο Στεφανίου. Το Αστεροσκοπείο θα έχει πρόβλημα από την τυρβώδης ροή του αέρα που θα δημιουργείται από την περιστροφή των πτερυγίων και θα θολώσει τα είδολα καθώς και από τον νυχτερινό φωτισμό.
15. Θέσεις εργασίας θα δημιουργούνται;
Η υπόσχεση αυτή που χρησιμοποιούν συνήθως οι εταιρίες είναι ψευδείς. Ένα αιολικό πάρκο δεν έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό για τη λειτουργία του. Η μόνη θέση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί είναι αυτή του φύλακα. Αλλά τα ΑΠ παρακολουθούνται πλέον εξ αποστάσεως μέσω ενός ειδικού λογισμικού και το ίντερνετ. Για τη συντήρηση των Α/Γ απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις και τεχνικοί της κατασκευάστριας εταιρίας.
16. Τι λένε οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εταιριών;

Οι μέλέτες των ΑΠ του Ομίλου Κοπελούζου που έφτασαν πέρσι στη Νομαρχία και για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφωνα αρνητικά στις 4.5.2005, είναι όπως παραδέχτηκε η ίδια η εταιρία τυποποιημένες και δεν λάβουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Επίσης η κοντινή απόσταση των ΑΠ κυρίως με το Στεφάνι (650μ.), αλλά και με τα άλλα χωριά δεν αναφέρεται πουθενά για ευνόητους λόγους. Οι ελλείψεις των ΜΠΕ έχουν επισημανθεί από την Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Κορινθίας. Επίσης ενώ οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν φωτορεαλιστεικές απεικονίσεις, εσκεμμένα δεν υπέβαλαν φωτομοντάς που να δείχνουν τις Α/Γ σε σχέση με το Στεφάνι και τη Κλένια, παρά μόνο φωτογραφίες τραβηγμένες σε τοπία έρημα και χωρίς την ένδειξη ανθ΄ρωπινης δραστηριότητας και οικησης. Αν οι Α/Γ δεν έβλαπταν τους ανθρώπους γιατί κρύβουν εσκεμμένα την ύπαρξη των χωριών; ΓΙατί γράφουν στη Μελέτη χέματα όπως τα παρακάτω παραδείγματα:

" Όπως φαίνεται και στη παραπάνω φωτορεαλιστική απεικόνηση, η επίπτωση του έργου στο τοπιολογικό στοιχείο της περιοχής δεν κρίνεται ως σημαντική. Επιπροσθέτως η μεγάλη απόσταση του έργου απο κατοικημένες περιοχές σε συνδυασμό με τη μεγάλη υψομετρική διαφορά μεταξύ του έργου και των οικισμών, περιορίζουν την οπτική όχληση, ενώ οι περιορισμένες ανθρωπογενές δραστηριότητες στην άμεση περιοχή αμβλύνουν το φαινόμενο της οπτικής όχλησης.

"Η αισθητική αξία της περιοχής δεν προβλέπεται να υποβαθμισθεί. Η απόσταση που χωρίζει τα αιολικά πάρκα αυτά με συνδυασμό με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής τα καθιστά ως επί το πλέιστον μη ορατά από περιοχές με έντονη πληθυσμιακή συγκέντρωση ή χρήση (οικισμός, δρόμους, κλπ.)"

Οι εγκρίσεις της ΜΠΕ που έχουν δοθεί από τις διάφορες υπηρεσίες , έχουν δοθεί βάση ψευδών στοιχείων. Ποιος τους ελέγχει???

17. Τα ΑΠ θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως αξιοθέατο για τουρίστες;
Ένα ΑΠ δεν είναι ένα πάρκο αναψυχής! Είναι μια βιομηχανική εγκατάσταση που μόνο κόσμο δεν θα τραβήξει. Άλλωστε σχεδιάζονται να εγκατασταθούν εκατοντάδες άλλα αιολικά πάρκα. Γιατί να έρθουν στο Στεφάνι και στο Δήμο Τενέας να τα δουν; Και τι να δουν: Το κατεστραμμένο και αλλοιωμένο περιβάλλον; Στην Εύβοια η αλόγιστη εγκατάσταση ΑΠ έχει υποβαθμίσει τουριστικά την περιοχή. Το ίδιο ισχύει για περιοχές της Ευρώπης όπου έχουν μπει Α/Γ (Γερμανία, Δανία, Αγγλία, Σκοτία κλπ.). Έρευνες σε αυτές τις χώρες έχουν δείξει ότι ο επισκέπτης προτιμάει να παει σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν Α/Γ.
18. Τι θόρυβο προκαλούν οι ανεμγεννήτριες;
Το κόλπο που χρησιμοποιούν συνήθως οι εταιρίες για να σωπάσουν οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας λόγου θορύβου, είναι να καλέσουν εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας να επισκεφτούν μαζί τους ένα αιολικό πάρκο και να καθίσουν ακριβός κάτω από μια Α/Γ. Γεγονός είναι ότι ο θόρυβος που παράγει μια Α/Γ δεν ακούγεται όταν βρισκεται κανείς ακριβός από κάτω. Αντιθέτως ο θόρυβος αυξάνεται όσο πιο πολύ απομακρύνεται κανείς από την Α/Γ (μέχρι και 2 χλμ μακριά). Αυτό έχει να κάνει με τον ωστικό χαρακτήρα που δημιουργούν τα πτερύγια της Α/Γ όταν περνάνε τον πύργο. ΓΙα το Στεφάνι (απόσταση 650μ.) η ίδια η ΜΠΕ υπολόγισε μια μόνιμη ηχητική στάθμη της τάξης των 42 dB(A) μέσα στο χωριό! Δηλαδή στα όρια της επιτρεπόμενη στάθμης θορύβου που βρίσκεται στα 45 dB(A), ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δλώσει ότι ο ύπνος αρχίζει να διαταράσσεται από τα 35 dB(A).... Τα 42 dB(A) αναλογούν dτο θόρυβο ενός κλιματιστικού που δουλεύει με μέγιστη απόδοση. Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι οι μετρήσεις των εταιριών είναι λανθασμένες, και ότι ο θόρυβος μπορεί να είναι μέχρι και 18 dB υψηλότερος κυρίως τη νύχτα. Επίσης οι εταιρίες λένε ότι ο θόρυβος μιας Α/Γ καλύπτεται από το θόρυβο του περιβάλλοντος, δηλαδή τον θόρυβο που κάνει ο αέρας στα δέντρα, στος θάμνους κλπ. Στο δωρικό τοπίο του Στεφανίου τι δέντρα υπάρχουν για να καλύψουν τον θόρυβο;
 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

   
 
Τελευταίες Εξελίξεις
Χρόνικο Στεφανίου
Περιοδικό ΈΠΑΘΛΟ
Ανεμογεννήτριες και Υγεία
Η καταστροφή του Περιβάλλοντος
Αρθρογραφία
Νομοθεσία
 
 
Ευχαριστίες | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

Copyright © 2004 - 2006 Stephanion.gr. All Rights Reserved