Αρχική Σελίδα > Πολιτιστικός Σύλλογος

Ο Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου Κορινθίας

Η σύσταση του Συλλόγου αναγνωρίστηκε στις 20 Ιουλίου 1987 με την υπ' αριθμ. 185/1987 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Το μη κερδοσκοπικό σωματίο με έδρα το Στεφάνι αριθμούσε κατά την ίδρυσή του 31 τακτικά μέλη.

Στις 09.04.2004 ο Σύλλογος επαναδραστηριοποιήθηκε μετά από απουσία αρκετών ετών με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του. Είχε γίνει πλέον επιτακτική η ανάγκη για έναν σύλλογο ο οποίος θα συντόνιζε τις προσπάθειες διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Στεφανίου. Σήμερα ο Σύλλογος αριθμεί 110 μέλη.

Βάση του καταστατικού, ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ελέγχεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται στην τακτική γενική συνέλευση του συλλόγου με θητεία δύο έτη. Οι πόροι του συλλόγου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι οικονομικές ενισχύσεις των μελών, καθώς και οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, χορηγίες, κρατικές επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές, κληροδοσίες και κάθε άλλη νόμιμη επαύξηση της περιουσίας του.

Σκοπός του Συλλόγου

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η σύσφιξη των σχέσεων των μελών, η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους, η μελέτη των πολιτιστικών και κοινωνικών προβλημάτων του χωριού Στεφάνι, η προώθηση λύσεων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πολιτιστική, οικονομία μορφωτική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του χωριού καθώς και η υπεύθυνη τοποθέτηση πάνω στα προβλήματα που αφορούν τα μέλη, το χωριό και την ευρύτερη περιοχή του. Καθήκον του Συλλόγου αποτελεί η διοργάνωση και συμμετοχή σε ανοιχτές συζητήσεις και εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την επίλυση ζωτικών προβλημάτων τόσο των μελών όσο και της περιοχής του ευρύτερου Κορινθιακού χώρου, σε ευρύτερη κλίμακα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και προστασίας του περιβαλλοντος).

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:

- Οι κάτοικοι του χωριού Στεφάνι Κορινθίας και όσοι κατάγονται είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους είτε ο ένας από τους γονείς τους είτε οι σύζυγοί τους από το Στεφάνι και

εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δηλώνουν ότι αποδέχονται τις διατάξεις του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Τα τέλη εγγραφής για τα μέλη είναι 20,00 Ευρώ. Η ετήσια εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 30,00 Ευρώ.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση: cultural_association@stephanion.gr

 

 

Επιστροφή στην αρχή

 

   
 
Ο Σύλλογος
Ιδρυτικά Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα γραφεία μας
Δράσεις & Εκδηλώσεις
Άρθρα για το χωριό μας
 
 
Ευχαριστίες | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

Copyright © 2004 - 2008 Stephanion.gr. All Rights Reserved