Αρχική Σελίδα > Πολιτιστικός Σύλλογος > Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. που εκλέγεται, εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Συλλόγου. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι δύο χρόνια.

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του, παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σύλλογο. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντη στο Σύλλογο για τις τυχόν ζημιές που θα προκαλέσουν από αμέλεια ή παραδρομή. Μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μετά από τις εκλογές που έγιναν στις 25.04.2008 αποτελείται από τους:

Πρόεδρος

Αντώνης Ι. Παπαντωνίου

Έτος γεννήσεως: 1960

Ιδ. Υπάλληλος

Τόπος διαμονής: Κόρινθος/Στεφάνι

τηλ: 6973550370

 

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Θ. Καφαντάρης

Έτος γεννήσεως: 1969

Ιδ. Υπάλληλος/Αγρότης

Τόπος διαμονής: Στεφάνι

τηλ: 6944368494

Γ. Γραμματέας & Webmaster

Patricia van der Wal (Μπαλάφα)

Έτος γεννήσεως: 1974

Ιδ. Υπάλληλος

Τόπος διαμονής: Εθν. Οδός Θεσ/νίκη-Στεφάνι

τηλ: 6945583594

Ταμίας

Θεοφάνης Β. Γκρούτσης

Έτος γεννήσεως: 1958

Ελ. Επαγγελματίας.

Τόπος διαμονής: Κόρινθος/Στεφάνι

τηλ: 6974755256

Μέλος

Ειρήνη Δ. Μπαλάφα

Έτος γεννήσεως: 1970

Ελ. Επαγγελματίας

Τόπος διαμονής: Κόρινθος/Στεφάνι

τηλ: 6944258537

 

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων. Μετά τις εκλογές τις 25.04.2008, η Ε.Ε. αποτελείται από τους:

Γεωργία Σ. Μαντζαγρή
Αγγελική Α. Σελιώτη
Δήμητρα Βλάχου- Παπαντωνίου

 

 

 

Επιστροφή στην αρχή

   
 
Ο Σύλλογος
Ιδρυτικά Μέλη
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα γραφεία μας
Δράσεις & Εκδηλώσεις
Άρθρα για το χωριό μας
 

dfsdggadfgadfg

gadfgadfgda

agadfgadfg

adgdfgad

agadfgadfg

 
Ευχαριστίες | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

Copyright © 2004 - 2008 Stephanion.gr. All Rights Reserved