2008-03-23 Πεζοπορία Κλένια-Στεφάνι

Η πεζοπορία Κλένια-Στεφάνι πραγματοποιήθηκε τη Κυριακή 23 Μαρτίου 2008.

Φωτογραφίες: Γιάννης Φαρσαράκης, Patricia van der Wal