Παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι 2015

apokries 2015Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου διοργανώνει τη Κυριακή της Τυρινής 22 Φεβρουαρίου 2015 στ΄ αλώνια Στεφανίου (πλατεία Αγ. Στεφανά) παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι με χορό, παραδοσιακά αποκριάτικα εδέσματα και άφθονο κρασί.

Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση μεταφέρεται στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.

Σας περιμένουμε στη παρέα μας!

Ξεκινούν οι προσλήψεις για το έργο αποκατάστασης του Ταξιάρχη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ξεκινάει από αύριο Τετάρτη 11.2.2015 έως Τρίτη 17.2.2015 τη διαδικασία πρόσληψης επιστημονικού, εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης καθώς και ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το έργο της αποκατάστασης Ι.Ν. Παμμεγίστου Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Στεφάνι Κορινθίας.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά: 1 θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων, 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων, 4 θέσεις ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδα Β και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης, 4 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένων εργατών), 3 θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών-οικοδόμοι, 2 θέσεις ΥΕ Ανειδίκευτων Εργατών.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, Π.Ε. Κορινθίας, υπόψιν κας Κωνσταντίνα Κριεζή (τηλ. επικοινωνίας: 2741 0 31443) έως και τις 17.2.2015.

Κατεβάστε την παρακάτω προκήρυξη/αίτηση υποψηφίου:

Φ15-01062οικ.x2015_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Γ ΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΕ ΑΔΑ 7Γ6Γ465ΦΘ3-4ΛΨ