Αρχική Σελίδα > Ιστορία > Ελληνική Επανάσταση > Αριστεία

Αριστεία που απονεμήθηκαν σε Στεφανιώτες στρατιωτικούς της επανάστασης.

Με βασιλικό διάταγμά της 20.05.1834 έγινε η αρχή της απονομής αριστείων για την αναγνώριση όσους αγωνήστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος. Το αριστείο αυτό είχε αρχικά μορφή νομίσματος για αυτό ονομάστηκε νομισματόσημα. Στη μια πλευρά είχε χαραγμένο τον ελληνικό Σταυρό μέσα σε θυρεό και στην άλλη την επιγραφή:

" ΟΘΩΝ Α ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΙΣ ΓΕΝΝΑΙΟΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ"

Στην συνέχεια άλλαξε μορφή και πήρε σχήμα του ελληνικού σταυρού στεφανωμένου με δάφνη. Το αριστείο ήταν για τους αξιωματικούς αργυρό, για τους υπαξιωματικούς χάλκινο και για τους στρατιώτες σιδερένιο. Κάθε αριστείο δινόταν μαζί με δίπλωμα, το οποίο για τους αξιωματικούς υπογραφόταν από τον βασιλιά, για τους υπαξιοματικούς και στρατιώτες από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Στρατιωτικών και για τους ναύτες από τον Υπουργό Ναυτικών.

Για να λάβει κανείς το αριστείο, έπρεπε ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει στο Δήμαρχο της κατοικίας του αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου των Στρατιωτικών, μαζι με πιστοποιητικό πρώην οπλαρχιγών της Επαναστάσεως.

Όνομα
Ετών
Είδος Αριστείου
Ημερ. Χορηγ.
Αρ. ΦΑΚ
Παρασκευάς Γιάννης
-
Αργυρό
18.04.1844
282
Δράκος Μήτρος
55
Χάλκινο
15.05.1844
286
Καραντούνιας Αναστάσιος
48
Χάλκινο
15.05.1844
286
Μουντσουράκης Μητροφάνης
-
Χάλκινο
20.04.1844
282
Μπαλάφας Αναστάσιος
50
Χάλκινο
15.05.1844
286
Μπέλος Αθ.
45
Χάλκινο
15.05.1844
286
Παππά Αντώνιος
60
Χάλκινο
15.05.1844
286
Παπαδόπουλος Ευθύμιος
-
Χάλκινο
20.04.1844
282
Παππαντωνίου Ευθύμιος
40
Χάλκινο
15.05.1844
286
Πάστρας Ιωάννης
50
Χάλκινο
15.05.1844
286
Γιάννος Αθανάσιος
39
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Δράκος Δμημήτριος
62
Σιδερένιο
28.12.1841
61
Καραντούνιας Βασίλειος
35
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Κουρτάλης Μήτρος
39
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Μητροφάνης μοναχός
39
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Μπυτζουράκης Μήτρος
35
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Μπαλ(λ)άφας Αναστάσιος
43
Σιδερένιο
28.12.1841
61
Παρασκευάς Αντώνιος
35
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Πάστρας Γεώργιος
33
Σιδερένιο
15.05.1844
286
Πάστρας Χρήστος
50
Σιδερένιο
28.12.1841
61
Πούλος Κώστας
45
Σιδερένιο
15.05.1844
286

Πηγή: Ο Τέως Δήμος Κλεωνών Κορινθίας 19ος-20ος αιωνας, Ξενοφών Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία

 

Επιστροφή στην αρχή

   
 
Μυθολογία
Μυκηναΐκη Εποχή
Ιστορική Αναδρομή
Ελληνική Επανάσταση
Αριστεία της Επανάστασης
 
 
 
Ευχαριστίες | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

Copyright © 2004 - 2008 Stephanion.gr. All Rights Reserved